Identifiser og Frigjør Talenter

Samle Data, bygg Digitale Tvillinger og styrke selskapets og de ansattes Bevissthet

    
OPPRETT KONTO  
(gratis for pilotering)
GÅ TIL KAMPANJE     

Fremtidens arbeidsmarked!

TalEction er en Talent Lærings Suitte (TLS) - en neste generasjons Human Capital Management (HCM) System basert på Læring, Verdier og Kultur.


5.500 Brukere

20+ forskjellige Tester
(forskningsbasert)

18 forskjellige Spill
(nevrovitenskapsbasert)

19 forskjellige (karriere) Simuleringer

Under kan du se en oversikt over alle produktområder som plattformen dekker, bruk dette som et startpunkt for din utforskning av TalEction.


Datainnsamling & Masterdata

Faktabasert og upartisk - brobygging mellom Menneske og Jobb; bygg Master Data med vitenskapelig validerte (undersøkelser, tester og spill).


Gå til Datasamlere

KI Rekruttering

Velg og bruk våre vitenskapelig baserte KI-algoritmer for å nå ut til de største Talentene, og deretter Identifisere og Velge de rette kandidatene for jobben.


Gå til Rekruttering

Evaluering & Utvikling

Organisatoriske og menneskelige analyser, utvikling, samtaler og karriereplanlegging - utløs deres potensiale.


Gå til Evaluering

Ferdighetstrening (Spill)

Bekjemp frykt med verdier, reduser stress, styrke motstandskraften din og bli belønnet. Styrk: Bevissthet, kjerneferdigheter, kognitiv fleksibilitet og oppmerksomhet (tilstedeværelse).


Gå til Ferdighetstrening

Beredskap (Endring)

Konsekvensvurdering, måle forretningsberedskap for en ønsket fremtidig tilstand (visjon, strategi); er dine ansatte (din gruppe) klar for og utstyrt til å endre?


Gå til Beredskap

Selskapsdimensjonering (Endring)

Reduser skjulte kostnader (i gjennomsnitt 40%). Identifiser, utvikle og slipp løs dine ansattes fulle potensiale - og skap engasjement i prosessen.


Gå til Dimensjonering

Endring & Prestasjon

Spore endringsreiser, måle effekter, utvikle ønsket kultur - gruppebaserte læringsindikatorer (potensial, fremdrift og mål).


Gå til Endring

Løsningen kan brukes som en Ende-til-Ende løsning (som angitt i flytsekvensen under) eller du kan gå inn og plukke de enkelte Steg og Elementer du trenger for en spesifik oppgave eks. hvis "Du ønsker å gjøre en kandidat-seleksjon basert på om kandidaten passer inn i en kultur" eller "Du ønsker å sjekke om en gruppe er klar for å (har evne til å) gjennomføre en endring" m.m.

Utfordringer

I dagens samfunn, støter ditt Selskap på en rekke Utfordringer i jakten på de rette Talentene: Rekruttering fungerer ikke - er urettferdig og partisk. Å bygge bevissthet om kultur og å utløse dens potensiale er vanskelig, krevende og kostbart. Eksisterende verktøy er utdaterte, fragmenterte og ikke fokusert på DINE BEHOV.

25/100
1 av 4 Rekrutteringer fører til Feilansettelser
80/100
8 av 10 ledere forstår ikke Kraften og Dynamikken som ligger i Kultur
70/100
7 av 10 er Missfornøyd med sin eksisterende Jobb
40/100
I snitt er 40% av den menneskelige kapabiliteten, kapasiteten i et selskap ikke i bruk (skjult kost)

TalEction adresserer disse temaene ved å plassere DITT SELSKAP i sentrum - og gir deg de rette verktøy for å: Sikre at du velger den rette person for jobben. Sørge for at du forstår dynamikken i ditt selskap og hvordan du kan utløse dets fulle potensiale.

Machine

Hva gjør TalEction anderledes!

TalEction er en smart maskin som fungere som en virtuell assistent for deg når du: bygger Bevissthet, utvikler Kognitiv Fleksibilit, utvikler og bruker Lærings KPI'er, Rekrutterer topp-talentene, detekterer Endringsklarhet o.s.v.

TalEction plattformen gir deg,

 • Aksess til all funksjonalitet for Individer for dine ansatte og muligheter for å overvåke og analysere gruppen som en helhet - uten kostnader (gratis)
 • Muligheten til å bygge virkelig digitaliserte og modulære Jobbprofiler (basert på beste praksis) og muligheten til å beregne samsvar og bygge risikoprofil for individuelle kandidater
 • Tilgang til å sette Mål (Kultur, Strategi, Maturitet etc.) og deretter vurdere gruppens og enkeltpersoner's samsvar og evne til å møte dem

Men TalEction stopper ikke med det, den gir deg også,

 • Muligheten til å Simulere en jobbprofil og se hva slags egenskaper (personlighet, intelligens etc.) du bør søke etter i en kandidat (assistert seleksjon og rekruttering)
 • Tilgang til å lage Prosjekter for rekruttering, vurderinger, beredskap, endringer og utvikling, målinger - velge, analysere, simulere, oppfølging og evaluering; på makronivå og ned til grupper, enkeltpersoner og eneklttrekk. Hva vi gjør anderledes: vi både analyserer og evaluerer.
La oss Prøve

Kunder, Partnere

Microsoft
Microsoft, Partner
(CSP, MPN, Development)
SRI
Stanford Research Institute (SRI), Teknologipartner
HR Tech Outlook
Nominert til "Top 10 Assessment Consulting/Service Companies in Europe 2020"
TRY apt
Try Apt, Kunde & Produktpartner
Cato Senteret
CatoSenteret, Kunde & Forskningspartner
The Sales Factory
The Sales Factory, Kunde & Salgspartner
Lanullva

Lanullva, Kunde innen Rekruttering & Endring
Sportsbransjeforeningen

Sportsbransjeforeningen, Kunde innen Rekruttering, Karriereveiledning og Evaluering
Yapril

Yapril, Kunde & Partner innen Rekruttering
Omhu

Omhu, Kunde innen Rekruttering og Evaluering
SAJO

Sammen om en Jobb (SAJO), Kunde & Partner innen Karriereveiledning og Evaluering

"Erfaringen med bruk av TalEction som var svært god. Presist og grundig verktøy, med en profesjonell guiding/tilrettelegging av Tom Strand. Jeg kan anbefale TalEction, både i rekrutteringsøyemed, men også for å videreutvikle selskapets ansatte, øke bevisstheten på deres personlige styrker og forbedringsområder"

Christian Grorud, Daglig leder/styremedlem Construction Management AS
"It is well known that performance in complex tasks is dependent on multiple factors. Hence, improving only one skill or aspect related to your work performance, is not sufficient. Still, this is what most work performance interventions aim to do. A key strength of TalEction, is the wide range of exercises and training interventions, that address several critical aspects in the skill gap analysis of individual managers or employees"

Jan Egil Nordvik, CEO Catosenteret
"Tusen takk for det gode samarbeidet vi har hatt med dere i TalEction de siste månedene! En særs vellykket rekruttering av ny CEO - gleder meg til å samarbeide med dere videre!"

Bente Sollid Storehaug, Styreleder Lanullva
"Som styreleder for CatoSenteret og som leder i flere internasjonale virksomheter har TalEction siden 2018 bistått meg med rekrutteringer av ledere og medarbeidere. I kraft av mine posisjoner, er jeg vant til å bruke flere anerkjente rekrutteringsselskaper i Norge og utlandet. TalEction, er definitivt en av de beste løsningene i markedet og definitivt den mest effektive og kostnadsbesparende."

Bjørn Nordby, Styreformann Catostiftelsen
"Our research into TalEction was positive and that is why we believe you would be an ideal organization to feature in one of our bespoke documentaries on "How Technology & A.I can be used to Recruit the Correct Talented Employee with Efficiency & Sustainability in Mind".

The 'Global Thought Leaders' documentary series – a new series of ground-breaking documentary films being broadcast on CBSNews.

Thought Leaders

User

Jeg tok alle testene, og det var virkelig morsomt - spesielt den flytende intelligenstesten!


User

Jeg likte virkelig godt den visuelle presentasjonen av resultatene etter BIG-5 testen - enkel og innsiktsfull!


User

Du får din egen OCEAN profil etter bare noen minutter, det er interessant.

Hvem er Vi

TalEction er en liten gruppe individer som er enere innen sine respektive omeråder.

Vi har alle mere enn 25 års industri-og temaspesifikk erfaring og har jobbet med å finjustere plattformen og algoritmene i de siste 4 årene før lansering.

Who
User
Tom Strand
Gründer and Human Capital Ekspert
User
Hans P. Dramstad
Gründer and IT, Digitaliserings Ekspert
User
Rolf Marvin Bøe Lindgren
Data Scientist, Psykolog
Who

Hvordan TalEction gir innsikt, fokus, og mening

TaLEction sin Lærings og Samhandlingsplattform gir,

 • Innsikt i organisasjonen din's grunnleggende elementer som modenhet, lederskapsstil, roller, verdier etc. og hvordan de er balansert og påvirker den overordnede kulturen og strategien
 • Fokus på hva som driver og påvirker din organisasjon og strategiske valg; hvilke valg må gjøres for å drive forandringen i den retningen du ønsker
 • Meningen om dine organisatoriske opp-og nedturer og og hva som må gjøres for å møte dine ambisjoner: møte målene og realisere visjonen
La oss Prøve

Vår tilnærming til informasjonshåndtering

TalEction tar informasjonssikkerhet til neste nivå,

 • Innebygget samsvar med GDPR ligger i grunnmuren for plattformen (dette er ikke en ettertanke): eierskap, rett til å bli glemt, deling og begrunnelse for bruk o.s.v.
 • All informasjon er Eid og Vedlikeholdt av de ansatte selv, tilgang gis bare hvis de deler den (gir samtykke) og når som helst kan dette bli trukket tilbake (manuelt eller tidsbasert).
 • Kryptering brukes i hele løsningen: i kommunikasjon, i virksomhetslaget og i selve databasen; løsningen utnytter sikkerhetsfunksjonene til Azure-plattformen.
 • Deling er Modulbasert noe som betyr at den ansatte kan velge hvilke elementer de deler og ikke - de kan også dele informasjon Anonymt
Information

Contact

Ønsker du å sende oss en melding, bruk sjemaet under og så vil vi komme tilbake til deg så fort som mulig.

Fyll ut feltene over og trykk på 'Send oss en melding' for å opprette og sende en melding (e-post).